- Διαφήμιση -

8ος Lycabettus Run: Πoιοί δρόμοι της Αθήνας κλείνουν σήμερα 19/2 λόγω αγώνα δρόμου

Η Τρο­χαία ανα­κοί­νω­σε με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις για σήμε­ρα Κυρια­κή 19/2,  λόγω της διε­ξα­γω­γής του αγώ­να δρό­μου “8ος Lycabettus Run”.

Από τις 09:30 το πρωί μέχρι το τέλος του αγώ­να , θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στις παρα­κά­τω περιοχές.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων