- Διαφήμιση -

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Δεντρόσπιτα και φυτά του Υμηττού στο περιβαλλοντικό πάρκο

Μέσω του Προ­γράμ­μα­τος Αντώ­νης Τρί­τσης,  στους Δήμους γύρω από τον Υμητ­τό έχουν ξεκι­νή­σει να υλο­ποιού­νται 8 περι­βαλ­λο­ντι­κά πάρ­κα που θα περι­λαμ­βά­νουν  δεν­δρό­σπι­τα, παι­χνί­δια του δάσους, δια­δρο­μές με στοι­χεία της φύσης, φυτεύ­σεις με φυτά του Υμητ­τού, όργα­να καλ­λι­σθε­νι­κής γυμνα­στι­κής, παι­δι­κή χαρά, ξύλι­να τρα­πε­ζο­κα­θί­σμα­τα και σημεία ανα­ψυ­χής με περι­βαλ­λο­ντι­κά μηνύματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων