- Διαφήμιση -

Πατήσια: Σύλληψη 33χρονου για διακίνηση μεταναστών

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, μετά από έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, ο κατη­γο­ρού­με­νος δια­κι­νού­σε πλα­στά ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα για την προ­ώ­θη­ση αλλο­δα­πών από την Ελλά­δα σε άλλες χώρες της Ευρώ­πης, ενώ δια­τη­ρού­σε, διαμέρισμα-«ξενώνα» στα Πατήσια…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων