- Διαφήμιση -

Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Την άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση της Πυρο­σβε­στι­κής προ­κά­λε­σε η φωτιά που ξέσπα­σε σε εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι στα Πατή­σια, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρασκευής.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η φωτιά ξέσπα­σε σε εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο κτί­ριο επί της οδού Βαλ­λια­νών. Μέχρι στιγ­μής, παρα­μέ­νουν άγνω­στοι οι λόγοι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων