- Διαφήμιση -

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων και στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 αντίστοιχα

Το Μου­σείο Ακρό­πο­λης συμ­με­τέ­χει στην Ευρω­παϊ­κή Νύχτα Μου­σεί­ων, το Σάβ­βα­το 14 Μαΐ­ου 2022, με εκτε­τα­μέ­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εκθε­σια­κών χώρων του από τις 8 το πρωί έως τα μεσά­νυ­χτα και ελεύ­θε­ρη είσο­δο από τις 8 το βρά­δυ κι έπει­τα. Τις ίδιες ώρες θα λει­τουρ­γεί το εστια­τό­ριο του δευ­τέ­ρου ορό­φου. Οι επι­σκέ­πτες θα μπο­ρούν να θαυ­μά­σουν υπό το βρα­δι­νό φως τα αρι­στουρ­γή­μα­τα των συλ­λο­γών του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων