- Διαφήμιση -

«Λέλα Καραγιάννη»: Τον πολυχώρο παιδιών εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον Κώστα Μπακογιάννη

Ο Αρχιε­πί­σκο­πος και ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, εγκαι­νί­α­σαν σήμε­ρα 11/2 τον «Πολυ­χώ­ρο Παι­διών Λέλα Καραγιάννη»

Στο σπί­τι της μεγά­λης ηρω­ί­δας της Κατο­χής, το οποίο παρα­χω­ρή­θη­κε από τον Δήμο Αθη­ναί­ων στον φιλαν­θρω­πι­κό οργα­νι­σμό «Απο­στο­λή», τα παι­διά βρί­σκουν μία ζεστή και φιλό­ξε­νη «αγκα­λιά», σε μια περί­ο­δο που οι ευά­λω­τες οικο­γέ­νειες έχουν ανά­γκη ουσια­στι­κής στήριξης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων