- Διαφήμιση -

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγoυσα εισαγγελική έρευνα για τo θάνατo τoυ 12χρoνoυ

Την έρευνα θα διενεργήσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σκοπός είναι το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της υπό­θε­σης το παι­δί βρέ­θη­κε απαγ­χο­νι­σμέ­νο το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής από τους γονείς του, οι οποί­οι σε κατά­στα­ση σοκ κάλε­σαν αμέ­σως ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ.

Ωστό­σο, το 12χρονο αγό­ρι ήδη είχε κατα­λή­ξει, με την Αστυ­νο­μία να διε­ρευ­νά τα αίτια που οδή­γη­σαν το παι­δί στην αυτοκτονία.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων