- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αυτοκτονία 12χρονου στα Κάτω Πατήσια

Αυτο­κτο­νία 12χρονου στα Κάτω Πατή­σια. Η αστυ­νο­μία εξε­τά­ζει όλα τα ενδε­χό­με­να. Ανά­με­σα σε αυτά  είναι η πιθα­νό­τη­τα συμ­με­το­χής στο παι­χνί­δι Blackout Challenge  ή «πρό­κλη­ση συσκό­τι­σης» στο Tik Tok. Το “παι­χνί­δι” αυτό  είναι μια δοκι­μα­σία στην οποία υπο­βάλ­λο­νται έφη­βοι από όλο τον κόσμο προ­κα­λώ­ντας ασφυ­ξία στον εαυ­τό τους, μέχρι να χάσουν προ­σω­ρι­νά τις αισθή­σεις τους! και στη συνέ­χεια να ανε­βά­σουν το βίντεο στο TikTok.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων