- Διαφήμιση -

Άνω Πατήσια — Κώστας Μπακογιάννης: Το έργο θα γίνει, το πάρκο δεν διώχνει, ενώνει

Το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας (3/7), μικρές, περι­φε­ρό­με­νες ομά­δες «αγνώ­στων», προ­πη­λά­κι­σαν με υβρι­στι­κά συν­θή­μα­τα και απει­λές τους εκα­το­ντά­δες κατοί­κους της γει­το­νιάς που αντα­πο­κρί­θη­καν στην πρό­σκλη­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων για μια ανοι­κτή δημό­σια ενη­μέ­ρω­ση και δια­βού­λευ­ση σχε­τι­κά με τις εργα­σί­ες ανά­πλα­σης που γίνο­νται στο χώρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων