- Διαφήμιση -

Ανδρας ανασύρεται τώρα από τις γραμμές του Προαστιακού στην Κάντζα

 

Ανδρας που φέρε­ται εγκλω­βι­σμέ­νος  μετα­ξύ συρ­μού και γραμ­μών του Προ­α­στια­κού στην Κάν­τζα ανα­σύ­ρε­ται αυτή τη στιγ­μή από πυροσβέστες.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι ίσως δεν έχει τις αισθή­σεις του

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο  Facebook: Η Παλ­λή­νη σήμερα

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων