- Διαφήμιση -

Επεκτείνει και ενισχύει το δίκτυο των πάρκων «τσέπης» ο Δήμος Αθηναίων

Δημιουργεί «πράσινα» σημεία συνάντησης για τους κατοίκους της Αθήνας

Με τη συμ­βο­λή της P&G και της ΑΒ Βασι­λό­που­λος και την επι­μέ­λεια της Οργά­νω­σης ΓΗ, ο δήμος Αθη­ναί­ων απο­κα­θι­στά έναν ακό­μη «πνεύ­μο­να» πρα­σί­νου σε αυτή τη ζωντα­νή γει­το­νιά της πρω­τεύ­ου­σας, ομορ­φαί­νο­ντας με νέα παρ­τέ­ρια τον γραμ­μι­κό χώρο του πεζό­δρο­μου, έκτα­σης 160 τ.μ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων