- Διαφήμιση -

Πού οφείλεται το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα

Γιατί θα συνεχιστεί και θα επιδεινωθεί

Η κατά­στα­ση καθη­με­ρι­νού μπο­τι­λια­ρί­σμα­τος φαί­νε­ται να επε­κτεί­νε­ται πλέ­ον όχι μόνο σε κεντρι­κές οδι­κές αρτη­ρί­ες και το κέντρο, αλλά και στα προ­ά­στια της πόλης και οι μετα­κι­νή­σεις γίνο­νται ένα μικρό μαρ­τύ­ριο. Ακό­μα και ψηφια­κά εργα­λεία όπως η google maps δυσκο­λεύ­ο­νται πλέ­ον να κατα­δεί­ξουν τον ακρι­βή χρό­νο μετά­βα­σης από το ένα σημείο στο άλλο ακρι­βώς λόγω της ακι­νη­σί­ας στους δρόμους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων