- Διαφήμιση -

Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σαρκουδίνου

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Πυρ­κα­γιά σε δια­μέ­ρι­σμα πρώ­του ορό­φου σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του επί της οδού Σαρ­κου­δί­νου στον Νέο Κόσμο.

Άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν 21 πυρο­σβέ­στες με 7 οχήματα.

Δύο άτο­μα κατέ­βη­καν με κλι­μα­κο­φό­ρο της Πυρο­σβε­στι­κής, και ευτυ­χώς δεν φαί­νε­ται να κιν­δυ­νεύ­ει κανείς.

Η επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης συνε­χί­στη­κε από τις δυνά­μεις της Πυροσβεστικής.

 

Πηγή www.ethnos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων