- Διαφήμιση -

Άνω Ιλίσια: Εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας

Σε εμπρη­σμό απο­δί­δε­ται, σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε τις πρω­ι­νές ώρες στο υπο­κα­τά­στη­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας στην οδό Αβύ­δου 15 στα ‘Ανω Ιλί­σια και σήμα­νε συνα­γερ­μό σε Πυρο­σβε­στι­κή και Αστυνομία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων