- Διαφήμιση -

Νέας Σμύρνη: Μυστηριώδης διάρρηξη σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας

Οι δράστες παραβίασαν και πέντε θυρίδες

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr, υπάλ­λη­λοι της τρά­πε­ζας στη Νέα Σμύρ­νη ήταν εκεί­νοι που, πριν από μερι­κές μέρες, κατά­λα­βαν πως είχε γίνει διάρ­ρη­ξη. Βρή­καν παρα­βια­σμέ­νη την είσο­δο του θησαυ­ρο­φυ­λα­κί­ου, ενώ στη συνέ­χεια είδαν πέντε θυρί­δες να είναι ανοιχτές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων