- Διαφήμιση -

Αγία Βαρβάρα: Τον σκότωσε για τα ενοίκια

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες έκα­ναν λόγο για φονι­κό χτύ­πη­μα λόγω ληστεί­ας, στη συνέ­χεια όμως και κατά τη δια­δι­κα­σία εξι­χνί­α­σης της υπό­θε­σης, απο­κα­λύ­φθη­κε ότι επρό­κει­το για ανθρω­πο­κτο­νία κι όχι για απά­ντη­ση σε θέση άμυνας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων