- Διαφήμιση -

Αγία Βαρβάρα: Προφυλακίστηκαν ο 69χρονος δράστης του φονικού και η σύζυγός του

Προ­φυ­λα­κί­στη­καν ο 69χρονος δρά­στης της δολο­φο­νί­ας στην Αγία Βαρ­βά­ρα μαζί με τη σύζυ­γό του. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο κατη­γο­ρού­με­νος αρνή­θη­κε πως το έγκλη­μα δεν ήταν προ­σχε­δια­σμέ­νο προ­βάλ­λο­ντας τον ισχυ­ρι­σμό ότι την κρί­σι­μη ώρα της τέλε­σης της αξιό­ποι­νης πρά­ξης βρι­σκό­ταν σε βρα­σμώ ψυχι­κής ορμής καθώς ο γαμπρός του τον έβρι­σε και του μίλη­σε άσχημα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων