- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις και προσαγωγές σe εφόδους της Δίωξης Εκβιαστών σε νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα

Πέντε συλλήψεις και οκτώ προσαγωγές

Πέντε άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν και οκτώ προ­σή­χθη­σαν κατά την διάρ­κεια στο­χευ­μέ­νων ελέγ­χων του Τμή­μα­τος Δίω­ξης Εκβια­στών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής σε νυχτε­ρι­νά κέντρα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής, 3 Ιου­λί­ου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συγκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση συμ­με­τεί­χαν παράλ­λη­λα και αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας, της Υπο­διεύ­θυν­σης Περιπολιών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων