- Διαφήμιση -

Τέμπη: Ορισμό νέου πραγματογνώμονα αποφασίζει ο ειδικός ανακριτής

Φως σε κρί­σι­μα σημεία της τρα­γω­δί­ας των Τεμπών επι­χει­ρεί να ρίξει ο εφέ­της, ειδι­κός ανα­κρι­τής, Σωτή­ρης Μπα­κα­ΐ­μης, προ­χω­ρώ­ντας σε τρεις νέες ενέρ­γειες ώστε να μην μεί­νει καμία σκιά πάνω στη σοβα­ρή αυτή υπό­θε­ση που έχει συγκλο­νί­σει την ελλη­νι­κή κοινωνία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων