- Διαφήμιση -

Άγιοι Ανάργυροι: Κατασχέθηκαν 30 κιλά κάνναβης και πάνω από 100 δενδρύλλια

Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός

Ένα πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νο εργα­στή­ριο – φυτώ­ριο υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης εντο­πί­στη­κε, στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Δυτι­κής Αττι­κής. Παράλ­λη­λα, συνε­λή­φθη 38χρονος Αλβα­νός, για παρά­βα­ση του νόμου περί εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων