- Διαφήμιση -

Δολοφονία στους Αγίους Αναργύρους: Εισαγγελική παρέμβαση για τους χειρισμούς των αστυνομικών

Τη διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης διέ­τα­ξε ο προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, Αντώ­νης Ελευ­θε­ριά­νος, μετά τη δια­βί­βα­ση στην Ευελ­πί­δων της δικο­γρα­φί­ας που έχει σχη­μα­τι­στεί για τη γυναι­κο­κτο­νία της 28χρονης στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους, έξω από το αστυ­νο­μι­κό τμήμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων