- Διαφήμιση -

Μάνδρα: Εντοπίστηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πυρκαγιά σε κατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας περίπου 60 ετών

Χωρίς τις αισθή­σεις του εντο­πί­στη­κε άνδρας περί­που 60 ετών σε κατοι­κία όπου υπήρ­χαν εμφα­νή στοι­χειά πυρ­κα­γιάς στη Μάν­δρα Αττικής.

Η πυρο­σβε­στι­κή ενη­με­ρώ­θη­κε στις 02.30 σήμε­ρα Παρα­σκευή για πυρ­κα­γιά σε κατοι­κία στη δημο­τι­κή ενό­τη­τα Ερυ­θρών του δήμου Μάν­δρας – Ειδυλλίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων