- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Attica Race: Ποιοί δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή 3/4 λόγω ποδηλατικού αγώνα

Από τις 09:30 έως τις 13:30

Ο ποδη­λα­τι­κός αγώ­νας Attica Race που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή στην Αττι­κή, φέρ­νει και κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις, όπως ανα­κοί­νω­σε και η Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττικής.

Έτσι από τις 09:30 έως τις 13:30 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των σε δρό­μους των Δήμων Βάρης – Βού­λας – Βου­λιαγ­μέ­νης, Σαρω­νι­κού και Λαυρεωτικής.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων