- Διαφήμιση -

Ενα εφημερεύον φαρμακείο για Ελευσίνα Μάνδρα μετά τις 8μμ

Ταλαι­πω­ρία για τους πολί­τες στην Ελευ­σί­να Μάν­δρα με ένα μόνο φαρ­μα­κείο να εφη­με­ρεύ­ει σε ολό­κλη­ρη την περιο­χή μετά τις 8μμ. Η ουρά ξεπερ­νού­σε την μία ώρα ανα­μο­νής. Τα φαρ­μα­κεία είναι για να εξυ­πη­ρε­τούν συμπο­λί­τες μας που εκτά­κτως χρειά­ζο­νται τα φάρ­μα­κά τους και όχι να τους ταλαι­πω­ρούν. Αυτά. Τα σχό­λια δικά σας

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων