- Διαφήμιση -

Διακοπή νερού στο δήμο Ελευσίνας

Διακοπή νερού θα υπάρξει τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, στο δήμο Ελευσίνας λόγω τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Όπως ανα­κοί­νω­σε η ΕΥΔΑΠ εξαι­τί­ας των εργα­σιών, θα σημειω­θεί πτώ­ση της πίε­σης έως και πλή­ρης δια­κο­πή της παρο­χής του νερού στο Δήμο Ελευ­σί­νας, περιο­χή Αερο­δρο­μί­ου και συγκε­κρι­μέ­να στις οδούς Λεωφ. Γέλας – Λεύ­κες Παπα­δέ­δε – Μακε­δο­νί­ας.

Η δια­κο­πή νερού θα γίνει από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 14 Οκτωβρίου.

Η ΕΥΔΑΠ τονί­ζει πως κατα­βλη­θεί κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ελα­χι­στο­ποί­η­σης της διάρ­κειας των εργα­σιών και επα­να­φο­ράς της υδροδότησης.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων