Συνελήφθησαν 10 αλλοδαποί στο Μοναστηράκι για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 8-10-2019 στην Πλατεία Μοναστηρακίου, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφαλείας Ακροπόλεως και Καλλιθέας, καθώς και με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε, δέκα αλλοδαποί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο πλαί­σιο ερευ­νών για τον εντο­πι­σμό μελών κυκλώ­μα­τος αλλο­δα­πών που δια­κι­νούν ναρ­κω­τι­κά στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Πλα­τεί­ας Μονα­στη­ρα­κί­ου, επε­τεύ­χθη η ταυ­το­ποί­η­ση των ανω­τέ­ρω αλλο­δα­πών, η απο­κά­λυ­ψη της δρά­σης τους  και εν συνε­χεία η σύλ­λη­ψή τους.

Στην κατο­χή τους, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν έξι αυτο­σχέ­διες συσκευα­σί­ες περιέ­χου­σες ακα­τέρ­γα­στη κάν­να­βη βάρους γραμ­μα­ρί­ων, κινη­τά τηλέ­φω­να, laptop καθώς και μαχαί­ρι στρα­τιω­τι­κού τύπου. Οι συλ­λη­φθέ­ντες, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε στον Ανα­κρι­τή.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων