- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βούλα: Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε 80χρονος οδηγός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα

Τρο­χαίο ατύ­χη­μα σημειώ­θη­κε λίγο μετά τις 23:00 το βρά­δυ της Τετάρ­της, στη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης στο ύψος της Βούλας.

Το ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι που επέ­βαι­νε σε ΙΧ φαί­νε­ται ότι μπή­κε στο αντί­θε­το ρεύ­μα του δρό­μου, με τον 80χρονο οδη­γό για 1,5 χιλιό­με­τρο σε λάθος ρεύ­μα με απο­τέ­λε­σμα να συγκρου­στεί με άλλο όχημα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων