- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόστιμο — μαμούθ 21.140 ευρώ σε οδηγό μηχανής που πέρασε 12 φανάρια με κόκκινο

«Τσου­χτε­ρό» πρό­στι­μο καλεί­ται να πλη­ρώ­σει ένας οδη­γός μοτο­σι­κλέ­τας, ο οποί­ος πέρα­σε με κόκ­κι­νο συνο­λι­κά 12 φανά­ρια, προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει τους άνδρες της Τρο­χαί­ας που διε­νερ­γού­σαν ελέγ­χους στους δρόμους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων