- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγη σπιτιού πολύτεκνης οικογένειας στη Βάρη

Ανε­μο­στρό­βι­λος ξήλω­σε κερα­μο­σκε­πή σπι­τιού στην Βάρη αφή­νο­ντας άστε­γη εξα­με­λής οικο­γέ­νεια. Το μεγά­λο κομ­μά­τι της κερα­μο­σκε­πής βρέ­θη­κε λόγω του ανε­μο­στρό­βι­λου πάνω στα καλώ­δια μετα­φο­ράς ρεύ­μα­τος, χωρίς ευτυ­χώς να υπάρ­ξει κάποιος τραυματισμός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων