- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε σε 8μηνες προσλήψεις

Με από­φα­ση δημάρ­χου Σαρω­νι­κού της 22 Φεβρουα­ρί­ου 2021 ο δήμος Σαρω­νι­κού προ­χώ­ρη­σε σε πρό­σλη­ψη με 8μηνη σύμ­βα­ση τριών ατό­μων με ειδι­κό­τη­τα «ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ»:

Παρα­κά­τω η αναρ­τη­τέα στο δια­δί­κτυο απόφαση:

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων