- Διαφήμιση -

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα από τις 9 το πρωί είναι πολ­λά νοι­κο­κυ­ριά στη Νέα Ζωή Περι­στε­ρί­ου. Σε επι­κοι­νω­νία με την επι­χεί­ρη­ση ο αρμό­διος υπάλ­λη­λος δεν ήταν σε θέση να μας ενη­με­ρώ­σει τι ώρα θα επα­νέλ­θει το ρεύ­μα. Αναμένουμε

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
ΝΕΑ ΖΩΗ Περι­στε­ρί­ου σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων