- Διαφήμιση -

Η φωτιά στον Κουβαρά εξαπλώθηκε προς Ανάβυσσο, Λαγονήσι και Σαρωνίδα

Οι  άνε­μοι, εντά­σε­ως 6–7 μπο­φόρ, με τις ριπές να φτά­νουν στα 8, έχουν διευ­ρύ­νει το μέτω­πο της φωτιάς στις περιο­χές Ανα­βύσ­σου, Σαρω­νί­δας, Λαγο­νη­σί­ου.Σπί­τια στις περιο­χές αυτές έχουν εκκε­νω­θεί, με τέσ­σε­ρα, μέχρι στιγ­μής, μηνύ­μα­τα του 112 για απο­μά­κρυν­ση πολι­τών. Αρκε­τά σπί­τια έχουν παρα­δο­θεί στις φλόγες

Στο σημείο επι­χει­ρούν 150 πυρο­σβέ­στες με 40 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα, 6 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, καθώς και 31 Ρου­μά­νοι πυρο­σβέ­στες, ενώ από αέρος, επι­χει­ρούν 7 αερο­σκά­φη και 4 ελι­κό­πτε­ρα, εκ των οποί­ων το ένα έχει συντο­νι­στι­κό ρόλο.

Τις προ­σπά­θειες της Πυρο­σβε­στι­κής συν­δρά­μει και η Αστυ­νο­μία, η οποία έστει­λε ισχυ­ρές δυνά­μεις στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων