- Διαφήμιση -

Ξεκινούν τα οδικά έργα σε Διώνη και Ντράφι από τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Τη σύμ­βα­ση για τα έργα οδο­ποι­ί­ας σε δύο περιο­χές της Πεντέ­λης, τη Διώ­νη και το Ντρά­φι, αλλά και σε μια περιο­χή της Ραφή­νας, υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα ο δήμαρ­χος Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου Ευάγ­γε­λος Μουρ­νούς, παρου­σία μάλι­στα του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Στέ­λιου Πέτσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων