- Διαφήμιση -

Τραγωδία στο Διόνυσο: Ένας νεκρός, πιθανότατα από αναθυμιάσεις

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Διόνυσο Αττικής εντοπίστηκε ένας 63χρονος άνδρας, ενώ μια γυναίκα βρέθηκε στον ίδιο χώρο χωρίς τις αισθήσεις της

Νεκρός μέσα στο σπί­τι του στον Διό­νυ­σο Αττι­κής εντο­πί­στη­κε 63χρονος άνδρας, ενώ η γυναί­κα του βρέ­θη­κε στον ίδιο χώρο χωρίς τις αισθή­σεις της.

Τα δύο άτο­μα εντο­πί­στη­καν χωρίς τις αισθή­σεις τους από την Πυρο­σβε­στι­κή μέσα στο σπί­τι τους.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, το περι­στα­τι­κό οφεί­λε­ται πιθα­νώς σε εισπνοή ανα­θυ­μιά­σε­ων καθώς υπήρ­χε έντο­νη οσμή αερίου.

Συγ­γε­νι­κά πρό­σω­πα κάλε­σαν την Πυρο­σβε­στι­κή, η οποία έσπευ­σε στο σημείο, εντο­πί­ζο­ντας τους δυο ανθρώ­πους αναί­σθη­τους. Στη συνέ­χεια, εκλή­θη το ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο άνδρας είναι νεκρός, ενώ η γυναί­κα νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, δια­σω­λη­νω­μέ­νη, στο νοσο­κο­μείο «ΚΑΤ».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες, Δευ­τέ­ρα, εντο­πί­στη­κε νεκρός στις Πλα­ταιές Βοιω­τί­ας ένας 94χρονος, ενώ νοση­λεύ­ε­ται ο 64χρονος γιος του στο νοσο­κο­μείο, επί­σης από ανα­θυ­μιά­σεις βεν­ζι­νο­κί­νη­της γεννήτριας.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων