- Διαφήμιση -

Διόνυσος: Διάρρηξη σε μεζονέτα με λεία 200.000 ευρώ

Τα ξημε­ρώ­μα­τα του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του,  οι δρά­στες απε­νερ­γο­ποί­η­σαν τον συνα­γερ­μό, στη συνέ­χεια παρα­βί­α­σαν την μπαλ­κο­νό­πορ­τα του 1ου ορό­φου μιας μεζο­νέ­τας στον Διό­νυ­σο και έκλε­ψαν 30 πίνα­κες γνω­στών Ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών, ανε­κτί­μη­της αξί­ας και πολ­λά κοσμήματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων