- Διαφήμιση -

Συνελήφθη ένας μελισσοκόμος για την φωτιά στη Σταμάτα

Επεκτάθηκε και σε Ροδόπολη και Διόνυσο

Συνε­λή­φθη το βρά­δυ της Τρί­της, 27.07.2021, ένας μελισ­σο­κό­μος για τη φωτιά στη Στα­μά­τα. η οποία επε­κτά­θη­κε και σε Ροδό­πο­λη και Διό­νυ­σο και είχε ως απο­τέ­λε­σμα να καούν περιου­σί­ες και να υπάρ­ξουν τραυματισμοί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο άντρας είχε μελίσ­σια στην περιο­χή όπου ξεκί­νη­σε η φωτιά και μάλι­στα, βρέ­θη­καν και τα καπνιστήρια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων