- Διαφήμιση -

Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα με καταιγίδες και ανέμους

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός σήμε­ρα, Σάβ­βα­το, με βρο­χές, καται­γί­δες και ισχυ­ρούς ανέ­μους στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας.

Ειδι­κό­τε­ρα, στην Αττι­κή τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να με μια βελ­τί­ω­ση να ξεκι­νά από τις πρώ­τες απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Στη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη και την Ήπει­ρο νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Στα υπό­λοι­πα νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους και κατά δια­στή­μα­τα ισχυ­ρές, οι οποί­ες πιθα­νόν να συνο­δεύ­ο­νται από χαλαζοπτώσεις.

Οι άνε­μοι ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα 8 με 9 μποφόρ.

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττι­κή

Και­ρός: νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να μέχρι και το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 5 με 7 μπο­φόρ με εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.
Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: νεφώ­σεις με σπο­ρα­δι­κές βροχές.
Άνε­μοι: βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι βορειο­δυ­τι­κοί με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: από 07 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές στη Μακε­δο­νία και από το από­γευ­μα στη Θράκη.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 04 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στα νησιά του νοτί­ου Ιονί­ου, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο κατά τόπους μέχρι το από­γευ­μα θα είναι ισχυρά.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μπο­φόρ με γρή­γο­ρη εξασθένηση.
Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο κατά τόπους 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να που θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά θα εξα­σθε­νή­σουν το βράδυ.
Άνε­μοι: ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στα νότια μέχρι το από­γευ­μα τοπι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη

Και­ρός: αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων, στην Κρή­τη από τις πρώ­τες απο­γευ­μα­τι­νές ώρες και στις Κυκλά­δες το βράδυ.
Άνε­μοι: νοτιο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 και πρό­σκαι­ρα μέχρι το μεση­μέ­ρι έως 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 12 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη βόρεια Κρή­τη 2 με 3 βαθ­μούς υψηλότερη.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες που από το από­γευ­μα στα Δωδε­κά­νη­σα και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου (από τη Χίο και νοτιό­τε­ρα) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Άνε­μοι: στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα νοτιο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 13 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων