- Διαφήμιση -

Υπόγεια διάβαση Χαμοστέρνας: Σαν μια συνήθη εργολαβία

Του Χάρη Στεργίου

Του Χάρη Στεργίου

Στην Χαμο­στέρ­νας τα έργα δεν θα έπρε­πε να χουν στα­μα­τή­σει από τη στιγ­μή που ξεκί­νη­σαν. Η επέμ­βα­ση στο δρό­μο θα πρε­πε να ναι 24ωρη ώστε να κερ­δη­θεί χρό­νος και να μειω­θεί η ταλαι­πω­ρία των επι­βα­τών. Αντι­θέ­τως το έργο πάει με ρυθ­μούς χελώ­νας. Σήμε­ρα το από­γευ­μα ξανα­πέ­ρα­σα. Ο δρό­μος κλει­στός και οι μπουλ­ντό­ζες περι­μέ­νουν το φως κάποιας Δευ­τέ­ρας για να ξεκι­νή­σουν αργά και ράθυ­μα! Τώρα για την ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­νται αυτές τις μέρες οι οδη­γοί καρ­φά­κι δεν τους καί­γε­ται. Για­τί αν τους ένοια­ζε θα την ¨έτρε­χαν¨ την δουλειά.

Οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στην περιο­χή έχουν παρα­τα­θεί ως τις 30 Απρι­λί­ου. Ζήσε Μάη μου…..

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων