- Διαφήμιση -

Καιρός: Βελτίωση με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας το Σάββατο

Για τα καλά φαίνεται ότι μπαίνουμε στην Άνοιξη καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο καιρός θα εμφανίσει βελτίωση με τις βροχές των προηγούμενων ημερών να υποχωρούν

Για τα καλά φαί­νε­ται ότι μπαί­νου­με στην Άνοι­ξη καθώς, σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), ο και­ρός θα εμφα­νί­σει βελ­τί­ω­ση με τις βρο­χές των προη­γού­με­νων ημε­ρών να υποχωρούν.

Οι πιο… ζεστές ημέ­ρες φαί­νε­ται πως θα είναι η Κυρια­κή, η Δευ­τέ­ρα και η Τρίτη.

Ο καιρός σήμερα

Τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές ώρες στην Κρή­τη με γρή­γο­ρη βελ­τί­ω­ση προ­βλέ­πει για σήμε­ρα (16/3) η ΕΜΥ. Στην υπό­λοι­πη χώρα ο και­ρός είναι γενι­κά αίθριος. Η ορα­τό­τη­τα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη τις βρα­δι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις, στα νοτιο­α­να­το­λι­κά τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία σε άνοδο.

Γενι­κά αίθριος ο και­ρός στην Αττι­κή με τους ανέ­μους να πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5, τοπι­κά στα δυτι­κά έως 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία κυμαί­νε­ται από 6 έως 18 βαθ­μούς κελσίου.

Γενι­κά αίθριος ο και­ρός και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με αραιές νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Οι άνε­μοι πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί 3 μπο­φόρ με τη θερ­μο­κρα­σία να κυμαί­νε­ται μετα­ξύ 5 και 17 βαθ­μούς κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττι­κή

Και­ρός: γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ. Τοπι­κά στα δυτι­κά έως 6 μποφόρ
Θερ­μο­κρα­σία: από 06 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.
Άνε­μοι: νοτιο­δυ­τι­κοί 3 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη
Και­ρός: γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νες ορα­τό­τη­τες τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 02 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη η μέγι­στη κατά τόπους 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νες ορα­τό­τη­τες τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 04 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος
Και­ρός: γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ. Τοπι­κά στον κοριν­θια­κό και στη νότια Πελο­πόν­νη­σο έως 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 02 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη
Και­ρός: νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές στη Κρή­τη τις πρω­ι­νές ώρες και από το μεση­μέ­ρι σχε­δόν αίθριος.
Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα
Και­ρός: γενι­κά αίθριος και στα κεντρι­κά και βόρεια πρό­σκαι­ρες αραιές νεφώ­σεις τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες
Άνε­μοι: στα βόρεια δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 στα νότια βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και τοπι­κά στα Δωδε­κά­νη­σα έως 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων