- Διαφήμιση -

Βρέθηκε ο 25χρονος που είχε δείρει καθηγητή των ΤΕΦΑΑ

Βρέ­θη­κε τελι­κά ο 25χρονος που είχε ξυλο­κο­πή­σει καθη­γη­τή των ΤΕΦΑΑ πριν μια εβδο­μά­δα. Η ΕΛΛΑΣ ανα­κοί­νω­σε την ταυ­το­ποί­η­σή του. Ενα­ντί­ον του απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες για σωμα­τι­κές βλά­βες και η δικο­γρα­φία δια­βι­βά­στη­κε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών. 

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Δάφ­νη-Υμητ­τός σήμερα

Φοι­τη­τι­κή Επικοινωνία

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων