- Διαφήμιση -

This is Athens: Προβολλή της Αθήνας στον Καναδά

Το This is Athens, ο επί­ση­μος ψηφια­κός οδη­γός της πόλης και βασι­κός πυλώ­νας της Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΕΑΤΑ), εγκαι­νιά­ζει με την κανα­δι­κή εται­ρεία Reach Global Marketing, που εξει­δι­κεύ­ε­ται στον τομέα του Του­ρι­σμού και έχει σημα­ντι­κή διε­θνή εμπει­ρία στο μάρ­κε­τινγκ προ­ο­ρι­σμού, μια νέα συνερ­γα­σία, που στό­χο έχει την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή της Αθή­νας στην κανα­δι­κή αγο­ρά. Στρα­τη­γι­κός στό­χος είναι το «άνοιγ­μα» στην κανα­δι­κή αγο­ρά για την προ­σέλ­κυ­ση ακό­μη περισ­σό­τε­ρων επι­σκε­πτών στην Αθή­να, όταν το επι­τρέ­ψουν οι συν­θή­κες.

Η στο­χευ­μέ­νη προ­βο­λή της πόλης (online & offline) σε σημα­ντι­κά κανα­δι­κά Μέσα καθώς και η συμ­με­το­χή σε Media Events στον Κανα­δά απο­τε­λούν το αντι­κεί­με­νο της συνεργασίας.

Ανα­λυ­τι­κά, η συνερ­γα­σία περιλαμβάνει:

  • Την ψηφια­κή δια­φη­μι­στι­κή επι­κοι­νω­νία (Digital Advertorial Coverage) στα κανα­δι­κά Μέσα «Toronto Sun», «Daily Hive», «Narcity», «Toronto Star», «Globe & Mail», «EnRoute Magazine» (Air Canada in-flight), με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση του προ­ο­ρι­σμού «Αθή­να» στον Κανα­δά και την προ­σέλ­κυ­ση νέων επισκεπτών.
  • Τη δημο­σιο­γρα­φι­κή (ηλε­κτρο­νι­κή) κάλυ­ψη και αφή­γη­ση ιστο­ριών σε κορυ­φαία κανα­δι­κά Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης για ταξί­δια και lifestyle, όπως: «Canadian Geographic», «La Presse», «Travel Life», «Best Health Magazine», «Hello! Canada». Τα βασι­κά θέμα­τα προ­βο­λής εστιά­ζουν στην Ιστο­ρία και τον Πολι­τι­σμό, στη μαγει­ρι­κή, στην οικο­γέ­νεια, στη διε­θνούς κλά­σης νυχτε­ρι­νή ζωή και στην πολυ­τέ­λεια. Σκο­πός είναι η προ­ώ­θη­ση της Αθή­νας ως ιδα­νι­κού προ­ο­ρι­σμού για τους επι­σκέ­πτες και τους 12 μήνες του χρόνου.
  • Τη διορ­γά­νω­ση εικο­νι­κών συνα­ντή­σε­ων (Media Events) με σημα­ντι­κά Μέσα ενη­μέ­ρω­σης του Κανα­δά: «Toronto Sun», «Zoomer Magazine», «Vancouver Sun», «Journal de Montreal», «Today’s Parent» και «ELLE Canada».
  • Τη διορ­γά­νω­ση δια­δι­κτυα­κών σεμι­να­ρί­ων και ψηφια­κών εκπαι­δεύ­σε­ων (webinars), που προ­ω­θούν επο­χια­κά ταξί­δια στην Αθή­να (2 στην αγγλι­κή γλώσ­σα και 1 στη γαλλική).
  • Την απο­στο­λή μηνιαί­ων ηλε­κτρο­νι­κών ενη­με­ρω­τι­κών δελ­τί­ων (e‑newsletters) σε επαγ­γελ­μα­τί­ες του Του­ρι­σμού (3 στην αγγλι­κή γλώσ­σα και 2 στη γαλλική).
  • Τη συνερ­γα­σία στο πλαί­σιο του Travel Trade Athens 2021 (τον Απρί­λιο), με τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων του­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Κανα­δά στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση για τον Τουρισμό.

«Η ΕΑΤΑ, στο πλαί­σιο του στρα­τη­γι­κού της σχε­δια­σμού για την επα­νά­καμ­ψη του Του­ρι­σμού σε αυτή τη δύσκο­λη περί­ο­δο, ‘χτί­ζει’ πολύ­τι­μες συνερ­γα­σί­ες που εγγυώ­νται την προ­σέλ­κυ­ση νέων επι­σκε­πτών από σημα­ντι­κές διε­θνείς αγο­ρές, όπως είναι ο Κανα­δάς. Μέσα από τη συνερ­γα­σία με τη Reach Global Marketing και την παρου­σία της Αθή­νας στα μεγά­λα κανα­δι­κά Μέσα, φιλο­δο­ξού­με να κάνου­με ένα μεγά­λο ‘άνοιγ­μα’ προς τη χώρα αυτή, επεν­δύ­ο­ντας στην ενί­σχυ­ση του Του­ρι­σμού και κατά συνέ­πεια στην τόνω­ση της οικο­νο­μί­ας της πόλης μας», τονί­ζει σε δήλω­σή του ο Βαγ­γέ­λης Βλά­χος, διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΕΑΤΑ).

Να σημειω­θεί ότι ο Κανα­δάς απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κά μία σημα­ντι­κή του­ρι­στι­κή αγο­ρά για την ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Βάσει των επί­ση­μων στοι­χεί­ων του Διε­θνούς Αερο­δρο­μί­ου της Αθή­νας (ΔΑΑ) την τελευ­ταία πεντα­ε­τία, στις αφί­ξεις από ξένες χώρες, ο Κανα­δάς κατα­τάσ­σε­ται από την 9η έως τη 14η θέση. Σύμ­φω­να με τα ίδια στοι­χεία, κάθε χρό­νο ‑κατά μέσο όρο- περί­που 150.000 ταξι­διώ­τες φθά­νουν στην Αθή­να από τη χώρα αυτή.

Σχε­τι­κά με την Reach Global Marketing:

Πρό­κει­ται για εται­ρεία full service μάρ­κε­τινγκ, με έδρα τον Κανα­δά και με διε­θνή εμπει­ρία στο marketing προ­ο­ρι­σμού, στην επι­κοι­νω­νία, τις πωλή­σεις, το event management και τα social & digital Media. Εξει­δι­κεύ­ε­ται, μετα­ξύ άλλων, στους τομείς του Του­ρι­σμού, της φιλο­ξε­νί­ας, της εται­ρι­κής και πολι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας. Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: http://reachglobal.ca./

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή tornos.news
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων