- Διαφήμιση -

Συναγερμός στο Σύνταγμα για ύποπτο αντικείμενο

Ύπο­πτη τσά­ντα εντο­πί­στη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της, στη Βασι­λίσ­σης Αμα­λί­ας. Στο σημείο έσπευ­σαν δυνά­μεις του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών με σκο­πό να εξε­τά­σουν το συμβάν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων