- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου 1869: Εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας — Πειραιά

Ο Αστι­κός Σιδη­ρό­δρο­μος Πει­ραιά — Κηφι­σιάς, γνω­στός ως «Ηλε­κτρι­κός», μετρά­ει σχε­δόν ενά­μι­σι αιώ­να ζωής. Ατμο­κί­νη­τος αρχι­κά και ηλε­κτρο­κί­νη­τος αργό­τε­ρα, ο σιδη­ρό­δρο­μος συνέ­δε­σε το 1869 την Αθή­να με τον Πει­ραιά, που μέχρι τότε οι άμα­ξες και τα παμ­φο­ρεία ήταν το μόνο μέσο συγκοι­νω­νί­ας μετα­ξύ τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων