- Διαφήμιση -

Ψάχνονται στη Βουλή για το συγκλονιστικό βίντεο με τον θάνατο του 23χρονου

Βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε στο δια­δί­κτυο δεί­χνει καθα­ρά τις ευθύ­νες του οδη­γού του υπη­ρε­σια­κού αυτο­κι­νή­του. Έρευ­να για διαρ­ροή ή υπο­κλο­πή από τις υπη­ρε­σί­ες της Βουλής.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων