- Διαφήμιση -

Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά

Εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που δρα­στη­ριο­ποιού­ταν στη δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών στην περιο­χή των Μεγά­ρων Αττι­κής εξάρ­θρω­σε το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Μεγά­ρων της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων