- Διαφήμιση -

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Παρατείνεται η στοχευμένη αποχή έως και τις 22 Φεβρουαρίου

Την παρά­τα­ση της στο­χευ­μέ­νης απο­χής έως και τις 22 Φεβρουα­ρί­ου απο­φά­σι­σε ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, ενώ κάνει γνω­στό ότι απο­φά­σι­σε να ειση­γη­θεί την πραγ­μα­το­ποί­η­ση καθο­λι­κής απο­χής την ημέ­ρα ψήφι­σης του Ποι­νι­κού Κώδι­κα και του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικονομίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων