- Διαφήμιση -

Σπάτα 13 Φεβρουαρίου 1976 — Οι κάτοικοι των Σπάτων αντιδρούν στη δημιουργία του Αεροδρομίου στον κάμπο

Σαν σήμε­ρα 13 Φεβρουα­ρί­ου του 1976, σοβα­ρά επει­σό­δια σημειώ­νο­νται στα Σπά­τα της Αττι­κής, ανά­με­σα σε κατοί­κους της περιο­χής που δια­δη­λώ­νουν κατά της εγκα­τά­στα­σης του νέου αερο­δρο­μί­ου των Αθη­νών και την αστυνομία…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων