- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες στο κέντρο της Αθήνας

Από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής εξαρ­θρώ­θη­κε συμ­μο­ρία που διέ­πρατ­τε ένο­πλες ληστεί­ες σε κατα­στή­μα­τα σε περιο­χές του κέντρου της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων