- Διαφήμιση -

Eξερευνήστε τις γειτονιές της Αθήνας με τη βοήθεια της Google

H δρά­ση του«Athens. The city is the museum» συνε­χί­ζει να προ­βά­λει το μίγ­μα της σύγ­χρο­νης και αστι­κής κουλ­τού­ρας ρίχνο­ντας φως στις γει­το­νιές κα τις ατε­λεί­ω­τες πτυ­χές της καθη­με­ρι­νό­τη­τας της Αθή­νας.  Πλέ­ον εμπλου­τί­ζε­ται με δυο νέες ακου­στι­κές δια­δρο­μές, οικο­δε­σπό­τες και guests που ανα­λαμ­βά­νουν να ξενα­γή­σουν το κοι­νό στις δικές τους γωνιές της πόλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων