- Διαφήμιση -

Έγκλημα στη Βαρβάκειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας- Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές

Ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η γυναί­κα που βρέ­θη­κε νεκρή απέ­να­ντι από τη Βαρ­βά­κειο αγο­ρά. Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές πρό­κει­ται για Ελλη­νί­δα 60 ετών χρή­στη ναρκωτικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων